Navrhujeme ponožky pre firmu TATRASVIT zo Svitu

21.11.2017 17:55

...fotky...

15.11. 2017 Návšteva výberovej komisie z firmy TATRASVIT zo Svitu

15.11. 2017 v čase od 8.00 do 9.30 hod. našu školu navštívila výberová komisia z firmy TATRASVIT zo Svitu.  Návšteva bola podnietená výtvarnou súťažou, do ktorej sa zapojili ja naši žiaci 3. a 4. ročníka, odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Našou úlohou bolo vytvoriť návrhy na kolekciu vzoriek ponožiek s témou štyri ročné obdobia.

Snažili sme sa pracovať  inovatívne a hľadali sme originálne výtvarne riešenia. Prezentáciou a obhajobou autorských kolekcií sme sa snažili presvedčiť komisiu o kvalite našich návrhov.

Práca za uplynulé týždne nebola márna, pretože predložené práce sa celkovo veľmi páčili a snaha žiakov bolo odmenená pozitívnou chválou. Všetci sme mali z návštevy dobrý pocit a sme plní očakávaní ako dopadnú výsledky súťaže.

O výsledkoch súťaže i priebehu výroby ponožiek Vás budeme informovať v ďalších článkoch.

Monika Lizáková, IV.A

 

14.9.2017 Exkurzia v Tatrasvite vo Svite

Dňa 14.9.2017 sme sa my - žiaci 3. a 4. ročníka, odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn zúčastnili exkurzie v Tatrasvite vo Svite, v závode, v ktorom sa vyrábajú ponožky od začiatku, teda od spracovania priadze, až po konečný výrobok. Celou exkurziou nás sprevádzala pani Saturyová a pán Joppa. A práve vďaka nim sme mali možnosť nahliadnuť do tajomstiev výroby ponožiek a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Napríklad, že Tatrasvit zamestnáva 250 ľudí, že denne vyrobia 10 000 párov ponožiek, alebo že taká jedna ponožka sa skladá zo 7 častí... Taktiež sme sa dozvedeli niečo o zakladateľovi firmy, pánovi Baťovi. Bol to veľmi úspešný podnikateľ, ktorý mal svoje firmy a tisíce zamestnancov po celom svete. Tiež to bol človek pokorný a k svojim zamestnancom sa správal ako k seberovným. Všetci sme pozorne počúvali, vďaka čomu niektorí z nás získali i odmeny za odpovede, ktoré nám sprevádzajúci počas prehliadky kládli.

Táto exkurzia nás mala uviesť do problematiky výroby ponožiek, keďže sme dostali príležitosť zapojiť sa do súťaže o dizajn ponožiek, ktorý by v prípade realizácie bol finančne odmenený a autor návrhu by bol uvádzaný na samotných výrobkoch.

Exkurziu sme absolvovali v počte 28 žiakov a dvaja pedagógovia. Z môjho pohľadu sme absolvovali veľmi zaujímavý a obohacujúci program, ktorý bežne nemáme šancu zažiť.

Monika Lizáková, IV.A

Mgr. Milada Kotortová, Mgr. Jozef Česla, Mgr. Peter Paľonder

 

Fotografie: Tímea Duláková, Gabriela Mašlonková, III.B, úprava: Mgr. Milada Kotortová