Naši učitelia pre našich študentov...

V rámci jednotlivých aktivít prebiehajúceho projektu "Vzdelávajme sa moderne" naši pedagógovia postupne spracovali pre študentov našej školy učebné texty. Tieto učebné texty (výstupy jednotlivých aktivít projektu) prispejú ku skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov na našej škole.

Všetci participujúci pedagógovia veria, že naši študenti ocenia ich prácu a vytvorené učebné texty budú pre nich vďačnou pomôckou pri ich štúdiu na našej škole.

Zoznam vytlačených učebných textov podľa aktivít ...tu...