Naša úspešná "Premena..."

Pozrite si ako sme sa popasovali s vylepšením interiéru našej školy. Až na malé finacie sme celú premenu mohli realizovať vďaka projektu "Vzdelávajme sa moderne", ktorý prebieha na našej škole (ide o projekt spolufinancovaný zo zdrojou EÚ).

Nové interiéry zmenených učební si pozrite ...tu...