Na facebookovej stránke PSK PO: Odborná stáž žiakov Strednej umeleckej školy v Kežmarku v zahraničí

Na facebookovej stránke PSK PO:  "Kraj Samosprávny Prešovský" je zverejnená sprava o našich žiakoch, ktorí sa zúčastnili odbornej stáže na Cypre a v Krakove cez projekt Erasmus+.

 

Link na správu:

https://www.facebook.com/presovskysamospravnykraj/posts/1936360016380478

 

 

Prepis správy:

 

Odborná stáž žiakov Strednej umeleckej školy v Kežmarku v zahraničí

V októbri 2017 mali žiaci Strednej umeleckej školy, Slavkovská 19, Kežmarok možnosť opäť absolvovať odbornú stáž v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ financovaného z fondov Európskej únie.
Skupina 7 žiakov študijných odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo- drevorezieb strávila 3 týždne na Cypre. Žiaci sa venovali mozaike, ikonografii, nástennej maľbe, výrobe keramiky, získavaniu pigmentov a výrobe prírodného uhlíka, rezbárstvu, reštaurovaniu i výrobe stoličiek, pyrografii.
Skupina 6 žiakov študijného odboru fotografický dizajn strávila 2 týždne v Krakove v súkromnej škole Krakowskie Szkoly Artystyczne s.c. Joanna Gaweł, kde sa venovali rôznym druhom fotografie od prípravy až po postprodukciu, ale i špeciálnej technike tlače- gumotlači.
Popri práci žiaci študovali históriu a dejiny umenia oboch hosťujúcich krajín, navštívili množstvo pamiatok, múzeí a výstav s odborným výkladom.
Absolvovaná stáž je nielen odbornou prípravou žiakov v rámci štúdia, je prínosom pre ich odborný rast i osobný rozvoj.

Celý priebeh stáže je možné vidieť na: https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/