Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Obdobie od Novembra do Apríla zahrňuje v tejto aktivite prácu na malých kalendárikoch a veľkých stolových kalendároch pre rok 2012, ktoré boli spracované v grafickom programe CorelDraw a spracované s námetmi prác našich žiakov v súlade s manuálom pre publicitu a informovanosť.

Veľkou udalosťou v rámci publicity bola výstava 4X MY , ktorá mapovala činnosť a tvorbu našich žiakov v rámci aktivity 4.9. Krajinársky kurz.  Práve tvorba z týchto 4 plenérov bola obsahom celej výstavy. V rámci organizovania tejto výstavy ako prezentovania celého projektu sa vytvorila pozvánky a plagáty v programe CorelDraw, nainštalovala sa celá výstava, urobila sa reklama výstave v Kežmarskej televízii, v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase. Verejnosti bola predstavená výstava a aj celý projekt vernisážou, ktorú otvorili koordinátori a vedenie projektu. Po odinštalovaní tejto výstavy sa najlepšie z týchto prác boli nainštalovať vo výstavných priestoroch v Poprade na menšej výstavke určenej na propagáciu projektu a činnosti žiakov v nej.

Ďalšou činnosťou bolo označovanie nového materiálu a prístrojov a techniky, ktoré v rámci projektu do školy prišli, označovali sa miestnosti, v ktorých sa nové veci nachádzajú, tvorili sa články pre tlač a pre školskú stránku o priebehu projektu, priebežne sa niekoľkokrát aktualizovali, projektové nástenky v priestoroch školy, ktoré taktiež informujú o činnostiach prebiehajúcich v rámci projektu.