Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

62

62

 

      V novembri 2011- apríli 2012 boli z technológie písomne vypracované dva učebné texty-Jeden pre žiaka v rozsahu 70 strán a jeden v rozsahu 200 strán pre učiteľa. Tiež boli pripravované materiály v elektronickej forme – ukážky vo videách, prezentáciách, obrázkoch.     

 MAREC - Zasadnutia koordinačných tímov v zložení : Kotorová, Sroková:     06.03.2012, 09.03.2012, :20.03.2012, 23.03.2012. Riešený obsah - učebný materiál pre učiteľa – väčší rozšírený rozsah - spracovanie textov pre potreby učiteľa – témy

  1. Paspartovanie, rámovanie signovanie, štetce, 2. Fotografia, 3.Ušľachtilé sochárske materiály,  4.Techniky zlatenia 5. Fyzikálna podstata farby 6. Čierno biele a farebné vnímanie 7.Farebná skutočnosť, farebný účinok  8. Vzťahy medzi farbami, harmónia
  1. Tvar a farba, 10. Kompozícia, 11. Perspektíva, 12. Tempera, gvaš, akvarel

            APRÍL - Zasadnutia koordinačných tímov v zložení : Kotorová, Sroková:        13.04.2012, 17.04.2012, 20.04.2012, 27.04.201 Riešený obsah - učebný materiál pre učiteľa – väčší rozšírený rozsah - spracovanie textov pre potreby učiteľa – témy.  Technológie v súčasnom výtvarnom umení – výber ukážok.  Úprava textov a príprava do  tlače.   Spracovanie textov pre potreby učiteľa – materiály týkajúce sa tém: 

13.  Akrylové farby, 14. Práca s akrylovými farbami, 15. Syntetické, nitrocelulózové a iné náterové hmoty, 16. Techniky kresby, 17. Techniky pastelov, fixatívy, 18. Pigmenty všeobecne, 19. Biele, čierne a sivé pigmenty, 20. Žlté, hnedé pigmenty, okry, 21.Červené, oranžové a fialové pigmenty, 22. Modré a zalené pigmenty, 23.Šablónové, vykrývacie a kombinované techniky