Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odbor. predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti.

10/2010

06/2012

Prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

16

15

 

November 2011

 

Názov školenia

Dátum konania

Meno lektora

Mená účastníkov

Počet školených

 

Školenie v programe Photoshop

 

 

 

 

 

18.11.2011

 

Mgr. art.  J. Česla

 

 

 

 

 

Mgr. M. Hajkovský

(1. skupina)

PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. Z. Girgášová, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. N. Podolinská, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková. Mgr. art. Smoleňak, M.Hajkovský

(2. skupina)

Mgr. M. Kotorová, Mgr. art. K. Kozub, Mgr. A. Trembová, Mgr. art.  L. Galko, J.Česla, L.Majosoši, M. Hanina

 

 

 

 

 

 

8

 

 

7

Január 2012

 

Názov školenia

Dátum konania

Meno lektora

Mená účastníkov

Počet školených

 

Školenie v programe Photoshop

 

 

 

 

 

02.01.2012

 

Mgr. art.  J. Česla

 

 

 

 

 

 

(1. skupina)

PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. Z. Girgášová, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. N. Podolinská, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková. Mgr. art. Smoleňak, Mgr.M.Hajkovský

 

 

 

 

8

 

 

 

Školenie v programe

CorelDraw

 

 

 

02.01.2012

03.01.2012

 

 

 

Mgr. M. Hajkovský

 (2. skupina)

Mgr. M. Kotorová, Mgr. art. K. Kozub, Mgr. A. Trembová, Mgr. art.  L. Galko, J.Česla, L.Majosoši,Mgr. M. Hanina

 

 

 

7

Školenie v programe

Adobe Illustrator

 

02.01.2012

03.01.2012

04.01.2012

05.01.2012

 

 

Mgr. art.  J. Česla

 

 

 

 

 

Mgr. M. Hajkovský

(1. skupina)

PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. Z. Girgášová, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. N. Podolinská, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková. Mgr. art. Smoleňak, M.Hajkovský

(2. skupina)

Mgr. M. Kotorová, Mgr. art. K. Kozub, Mgr. A. Trembová, Mgr. art.  L. Galko, J.Česla, L.Majosoši,Mgr. M. Hanina

 

 

 

 

 

8

 

 

7

 

Február 2012

 

Názov školenia

Dátum konania

Meno lektora

Mená účastníkov

Počet školených

 

Školenie v programe

 Adobe Illustrátor

 

 

 

 

03.02.2012

 

 

 

Mgr. art.  J. Česla

 

 

 

 

 

Mgr. M. Hajkovský

(1. skupina)

PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. Z. Girgášová, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. N. Podolinská, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková. Mgr. art. Smoleňak, M.Hajkovský

(2. skupina)

Mgr. M. Kotorová, Mgr. art. K. Kozub, Mgr. A. Trembová, Mgr. art.  L. Galko, J.Česla, L.Majosoši, M. Hanina

 

 

 

 

8

 

 

7

 

Február 2012

 

Názov školenia

Dátum konania

Meno lektora

Mená účastníkov

Počet školených

 

Školenie v programe

 InDesign

 

 

 

 

07.02.2012

08.02.2012

14.02.2012

15.02.2012

21.02.2012

22.02.2012

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Šleboda

 

 

 

 

 

 

(1. skupina)

Mgr. Z. Girgášová,  Mgr. N. Podolinská, J. Česla, L.Galko, Mgr. M. Kotorová, PaedDr. L. Majoroši, Mgr. A. Trembová

 

(2. skupina)

Mgr. art. K. Kozub, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková, Mgr. art. Smoleňak, PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. M. Hajkovský,

 

 

 

7

 

 

 

7

 

Marec 2012

 

Názov školenia

Dátum konania

Meno lektora

Mená účastníkov

Počet školených

 

Školenie v programe

 InDesign

 

 

 

 

06.03.2012

07.03.2012

13.03.2012

14.03.2012

20.03.2012

21.03.2012

27.03.2012

28.03.2012

 

 

Jaroslav Šleboda

 

 

 

 

 

 

(1. skupina)

Mgr. Z. Girgášová,  Mgr. N. Podolinská, J. Česla, L.Galko, Mgr. M. Kotorová, PaedDr. L. Majoroši, Mgr. A. Trembová

 

(2. skupina)

Mgr. art. K. Kozub, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková, Mgr. art. Smoleňak, PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. M. Hajkovský

 

 

 

 

 

14

 

Školenie v programe

CorelDraw

 

05.03.2012

12.03.2012

19.03.2012

26.03.2012

 

 

 

 

 

Mgr. M. Hajkovský

 

(2. skupina)

Mgr. M. Kotorová, Mgr. art. K. Kozub, Mgr. A. Trembová, Mgr. art.  L. Galko, J.Česla, L.Majosoši, M. Hanina

 

 

 

 

7

Apríl 2012

 

Názov školenia

Dátum konania

Meno lektora

Mená účastníkov

Počet školených

 

Školenie v programe

 InDesign

 

 

 

 

03.04.2012

04.04.2012

05.04.2012

10.04.2012

 

 

 

 

Jaroslav Šleboda

 

 

 

 

 

 

(1. skupina)

Mgr. Z. Girgášová,  Mgr. N. Podolinská, J. Česla, L.Galko, Mgr. M. Kotorová, PaedDr. L. Majoroši, Mgr. A. Trembová

 

(2. skupina)

Mgr. art. K. Kozub, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková, Mgr. art. Smoleňak, PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. M. Hajkovský

 

 

 

 

 

14

 

Školenie v programe

PowerPoint pre pokročilých

 

 

03.04.2012

04.04.2012

05.04.2012

10.04.2012

 

 

Peter Šoltýs

(1. skupina)

Mgr. Z. Girgášová,  Mgr. N. Podolinská, J. Česla, L.Galko, Mgr. M. Kotorová, PaedDr. L. Majoroši, Mgr. A. Trembová

 

(2. skupina)

Mgr. art. K. Kozub, Mgr. S. Kovalčík, Mgr. art. M. Rrusňák, Mgr. E. Sroková, Mgr. art. Smoleňak, PaedDr. J. Dobešová-Serbinčíková, Mgr. M. Hajkovský

 

 

 

 

 

14