Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.4. Vzdelávanie pedag. zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalif. a získavanie kompetencií

10/2010

06/2011

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

31

29

 

Prezenčné vzdelávanie:

Kurz Riadenie kvality

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 3.5.2011
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský

 

Kurz Manažment

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 3.5.2011
 •  1.skupina (13 učiteľov) –Zoričáková, Reznický, Korkoš, Kovalčík, Gančová, Lojeková, Trembová, Bačová, Rusňák, Podolinská, Dominiková, Girgášová, Serbinčíková
 • termíny konania školení: 2.5.2011
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský
 • 26 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

 

Kurz Manažment (pre riadiacich pracovníkov)

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 2.5.2011
 • Perignáthová, Hanuliaková, Svitanová
 • 3 riadiaci pracovníci zapojení do realizácie aktivity

 

 • spolu 29 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

Prebehlo dištančné vzdelávanie

Kurz Riadenie kvality a manažment

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: jún, júl, august 2011
 •  1.skupina (13 učiteľov) –Zoričáková, Reznický, Korkoš, Kovalčík, Gančová, Lojeková, Trembová, Bačová, Rusňák, Podolinská, Dominiková, Girgášová, Serbinčíková
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský
 • 26 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

Kurz Riadenie kvality a manažment (pre riadiacich pracovníkov)

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: : jún, júl, august 2011
 • Perignáthová, Hanuliaková, Svitanová
 • 3 riadiaci pracovníci zapojení do realizácie aktivity

 

 • spolu 29 učiteľov zapojených do realizácie aktivity