Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.9. Krajinársky kurz

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

80

80

 

V rámci tejto aktivity sa v mesiaci jún uskutočnili dva plenéry- jeden vo Vyšných Ružbachoch v termíne 13.6.2011 do 17.6.2011 a druhý plenér v Červenom Kláštore v termíne 20.6.2011 do 24.6.2011. Prvého plenéru sa zúčastnilo 20 žiakov 2.B triedy s pedagogickým dozorom v zložení Mgr. Milady Kotorovej, Mgr.art. Ladislava Galka, Mgr. art.  Kamila Kozuba, Mgr. Aleny Trembovej, Mgr.art. Michala Smoleňáka. Druhý plenér tvorili žiaci z 2.A triedy v počte 20 s pedagogickým dozorom- PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková, Mgr. Zuzana Girgášová, Mgr. Nikola Podolinská, Mgr.art. Marek Rusňák, PaedDr. Ladislav Majoroši.

V novom školskom roku v mesiaci október sa zrealizovali ďalšie dva plenéry-  jeden v Račkovej doline v termíne 3.10.2011 do 7.10.2011, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov 2.A triedy s odborným personálom v zložení PaedDr. Ladislav Majoroši, PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková, Mgr. Zuzana Girgášová, Mgr. Stanislav Kovalčík a Mgr.art. Jozef Česla. Posledný plenér sa realizoval v termíne od 10.10.2011 do 14.10.2011 v obci Vernár. Zúčastnili sa jej žiaci 2.B triedy v počte 20 s týmto odborným personálom- Mgr. E. Sroková, Mgr.art. Marek Rusňák, Mgr. Nikola Podolínska, Mgr.art. Kamil Kozub, Mgr.art. Michal Smoleňák..

 Všetky štyri plenéry sa realizovali úspešne a všetky výstupy- výtvarné i fotografické sú súčasťou správy za danú aktivitu.