Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

62

0

 

       V máji – októbri 2011 boli z technológie písomne vypracované tieto témy:

 

 1. Nástenné techniky – tradičné, moderné, podrobnejšie - freska
 2. Tapety – všeobecne, druhy tapiet, pracovný postup, symboly, označenia
 3. Lepidlá a spojivá všeobecne – história, vlastnosti, postup, rozdelenie
 4. Minerálne spojivá – druhy, zloženie, použitie, postup práce s nimi
 5. Spojivá a lepidlá rastlinného pôvodu – všeobecne, druhy, použitie
 6. Syntetické lepidlá a spojivá - všeobecne, druhy, použitie
 7. Povrchové úpravy dreva a sadry - všeobecne, druhy, použitie
 8. Tlač z výšky – história, charakteristika, druhy, technologický postup
 9. Tlač z hĺbky - história, charakteristika, druhy, technologický postup
 10. Tlač z plochy - história, charakteristika, druhy, technologický postup
 11. Rozpúšťadlá a riedidlá – všeobecne, vlastnosti, rozdelenie, druhy, použitie
 12. Oleje, živice – zdroje, delenie, druhy, použitie
 13. Vosky - história, charakteristika, druhy, technologický postup, sikatívy
 14. Podložky nástenných obrazov – riziká a výhody, druhy, práca s nimi
 15. Olejové farby – história, zložky, druhy, príprava, šeps, práca, lak.