Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odbor. predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti.

10/2010

06/2012

Prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

16

14

 

  • kurz Photoshop
    • termíny konania školení: 28.10.2011, 31.10.2011
  • 1.skupina (8 učiteľov) -: Česla (lektor), :Serbinčíková, Girgášová, Kovalčík, Podolinská, Rusňák, Smoleňák, Sroková
  • 2.skupina (4 učiteľov) - Hajkovský (lektor), Galko, Kotorová, Kozub, Trembová
  • 14 učiteľov zapojených do realizácie aktivity