Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT

10/2010

05/2011

05/2011

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

13

13

 

 • Položka rozpočtu 3.3.1. – kurz PowerPoint
  • (1skupina) termíny konania školení: 10.5.2011, 17.5. 2011, 24.5.20111, 31.5.2011
 • (6 učiteľov) – Dominiková, Dobrovič, Majoroši, Gančová, Perignáthová, Toporcer
  • (2skupina) termíny konania školení: 4.5.2011, 11.5. 2011, 18.5.20111, 25.5.2011
 • (7 učiteľov) – Bačová, Korkoš, Reznický,  Svitanová,  Pirožeková A., Lojeková, Majoroši

 

 • Položka rozpočtu 3.3.2. – kurz Photoshop
  • (1skupina) termíny konania školení: 5.5.2011, 12.5. 2011, 19.5.20111, 26.5.2011
 • (6 učiteľov) – Dominiková, Dobrovič, Majoroši, Gančová, Perignáthová, Toporcer
  • (2skupina) termíny konania školení: 6.5.2011, 13.5. 2011, 20.5.20111, 27.5.2011
 • (7 učiteľov) – Bačová, Korkoš, Reznický,  Svitanová,  Pirožeková A., Lojeková, Majoroši
 • 13 učiteľov zapojených do realizácie aktivity