Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT

11/2010

03/2011

03/2011

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

31

28

 

Kurz: Obsluha interaktívnej tabule

lektor: p.Vaľo (ext.)

  • termíny konania školení: 12.3.2011, 19.3.2011, 26.3.2011, 30.3.2011, 31.3.2011
  • 1.skupina (7 učiteľov): Galko, Končeková , Hanuliaková, Bačová, Lojeková, Trembová, Zoričáková
  • 2.skupina (8učiteľov): Česla ,Dobrovič, Dominiková , Hajkovský, Pirožeková, Podolinská, Reznický, Smoleňák
  • 3.skupina (6 učiteľov): Gančová ,Girgášová, Kovalčík, Majoroši, Serbinčíková, Sroková
  • 4.skupina (7 učiteľov): Korkoš, Kotorová, Kozub, Perignáthová, Rusňák, Svitanová, Toporcer
  • 28 učiteľov zapojených do realizácie aktivity