Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

62

0

 

  • v rámci tejto aktivity prebieha tvorba učebného materiálu pre našu školu (Stredná umelecká škola Kežmarok) pre  predmet technológia. Tieto učebné texty budú rozdelené na časť pre študenta – cca 60-70 strán a časť pre učiteľa – cca 120 strán. Texty sú už skoro spracované do konečnej podoby. Je však ešte potrebná grafická úprava, prípadne nejaké drobné konečné úpravy.