Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.2. Inovácia metód a foriem výučby Počítačovej grafiky v odborných predmetoch

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

0

 

  • Predpríprava fotografických materiálov ku výstupu pre aktivitu prefocovanie materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite, internetové vyhľadávanie a zhromažďovanie materiálov k aktivite, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu 4.2
  • 02/2011- spracovanie materiálov od autorov  ABBOTT Berenice, ADAMS Ansel, ADAMS Robert, ARBUS Diane, ATGET Eugene, AVEDON Richard, BAILEY David, BARNEY Tina, BASILICO Gabriele, BEECROFT Vanessa, BECHER  Bernd a Hilla, BISCHOF Werner, BLOSSFELDT Carl, BOLTANSKI Christian, BOUBAT Edouard, BOURKE-WHITE Margaret, BRANDT Bill, BRASSAI, BURRI René, BURTYNSKY Edward, CALLAHAN Harry, CAMERON Margaret, CAPA Robert, CAPONIGRO John Paul, CARTER Keith, CARTIER-BRESSON Henri, CLERGUE Lucien, COBURN Alwin, CORBIJN Anton, CREWDSON Gregory, CUNNINGHAM Imoghen, DABROWSKI Jakub, DAVIDSON Bruce, DAVIS, deCARAVA  Roy, DEMAND Thomas, DIBBETS Jan, diCORCIA Philip-Lorca, DIJKSTRA Rineke, DOISNEAU Robert, DORFMAN Elena.
  • 03/2011- spracovanie materiálov od autorov  EGGLESTON William, EISENSTAEDT Alfred, ERWITT Elliott, EVANS Walker, FEININGER Andreas, FENTON Roger, FONTANA Franco, FORECKI Mariusz, FRANK Robert, FRIEDLANDER Lee, GAO brothers, GIBSON Ralph, GILBERT and GEORGE, GLADELOV Alexander
  • 04/2011- spracovanie materiálov od autorov  GOLDIN Nan, GOTO John, GOWIN Emmer, GURSKY Andreas, GUTTMANN John, HAAS Ernst, HALSMANN Philippe, HILL-ADAMSON, HILLARD David, HINE Lewis, HOCKNEY David, HOFER Candide, HOPKER Thomas, HORST, HUTTE Axel, CHALDEI Jevgenij, JOHAN Simen, KARSH Yousuf, KENNA Michael, KERTÉSZ André, KLEIN William, KOUDELKA Josef, KRAMARZ Andrzej a LODZINSKA Veronika, KRIMS Les, KRUGER Barbara, KUBOTA Hiroji, LAING Rosemary, LANGE Dorothea, LARTIGUE Jacques Henri, LAUGHLIN, LEIBOVITZ Annie, LUX Loretta, MACIAUSKAS Aleksandras, MANN Sally, MAPPLETHORPE Robert, MARTINS Edgar, MATA ROSAS Francisco, MAYOFIS Grigorij, McCULLIN Don, McCURRY Steve, MEATYARD.