Moje neistoty

„A zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár“

– taký je optimistický podnázov už šiesteho ročníka výtvarnej súťaže Moje Ne-istoty – 2019, ktorý organizuje Stredná umelecká škola v Kežmarku.  Do krajského kola súťaže bolo tohto roku prihlásených celkovo 204 prác. Práce hodnotila nezávislá komisia a riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách: ZŠ, ZUŠ, SŠ - výtvarné techniky a SŠ - fotografia.

Záštitu nad súťažou prevzal štátny tajomník MŠ Peter Krajňák a predseda PSK Milan Majerský.

 

Na prvých priečkach sa umiestnili:

ZŠ - Natalia Nowak Uncertainty, Szkoła podstawowa nr. 16

ZUŠ - Katarína Trnková, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

SŠ -  Dominika Macášová, SUŠ Slavkovská 19, Kežmarok

SŠ - fotografia - Samuel Turan, SUŠ Slavkovská 19, Kežmarok

Členovia hodnotiacej komisie: akad.mal. Eva Končeková, Mgr. Marek Majerčák, Jozef Česla st., Vlado Krausz a Zuzana Hudačeková.

 

Každý z nás, v každom dni hľadá pevnú pôdu pod nohami, svoje istoty bytia hľadáme v detstve, v dospievaní, aj v dospelom veku. Niekedy sa nám však zem pod nohami rozplýva, strácame oporu, istotu, pevný bod.  Neistota a prekážky na ktoré narážame, nás však môžu na strane druhej posilniť. Výtvarné stvárnenie tejto idey u detí a mladých ľudí prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je súčasťou, vyjadrením idey diela a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept. Počet prác prihlásených do súťaže je každým rokom vyšší, rastie aj ich výtvarná úroveň, a to v originalite, technikách, odvážnych prístupoch, námetoch... Poslaním súťaže je práve vyhľadávanie nadaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podpora a rozvoj ich talentu, podnecovanie k zmysluplnému využívaniu ich voľného času a k samostatnej tvorivej činnosti. Vernisáž výstavy Moje Ne-istoty 2019 bola 8.3.2019 vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku a výstava potrvá do 29.3. 2019.

 

Istota si ty

komu by sa chcelo čítať
básnikov zabudnutých básne
samého seba 
sa pritom pýtať
či záleží alebo nezáleží na sne

 

sú v živote ciele
čo dosiahnu sa celé
bez námahy
užiť si ich preto treba rýchlo
kým nie si ešte starý

 

keď na tento svet hľadíš dlhšie 
začneš chápať 
že každý rok je vlastne dar
a istota 
čo vo veciach hľadáš
je jednoducho v tebe

                                                                                                a má tvoju tvár                                                                                                 

                                                                          Mgr. Lena Hončárová

 

 

...fotogaléria ocenené práce...

 

 

Príspevok v magazíne č. 665 Kežmarskej televízie:

KTV uverejnila príspevok o našej škole s názvom Moje neistoty v Barónke. Čas začiatku príspevku: 15 min 29 s.

Príspevok zverejnený na stránkach KTV tu:

 

Štátny tajomník Mgr. Peter Krajňák napísal na svojom facebooku ...

Dnes sa v Kežmarku konala vernisáž súťaže Moje neistoty, nad ktorou som prevzal záštitu. Ďakujem organizátorom za pozvanie, osobitne pani riaditeľke Perignáthovej zo SUŠ Kežmarok. Oceneným autorkám a autorom výtvarných diel gratulujem a prajem im veľa tvorivej práce.

  • článok zverejnený na osobnej stránke ...TU...