Moje (ne)istoty 2017 - výstava prác

V tomto roku usporiadala Stredná umelecká škola v Kežmarku už po štvrtý krát výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty. Súťaže sa zúčastnilo 22 škôl, z toho 10 základných, 7 stredných a 5 základných umeleckých škôl. Šesť škôl bolo zahraničných. Súťažilo 99 účastníkov v štyroch kategóriách. Nezávislú porotu tvorilo 5 členov - Mgr.art. Eva Končeková, Mgr.art. Ladislav Galko, Mgr.art. Robert Kočan, Jozef Česla st., Michal Petriľák st. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 16. marca 2017 vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku, kde sú vystavené súťažné práce. Na ocenení sa zúčastnili aj Mgr. Vladimíru Palfiovú- vedúceho odboru školstva PSK, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák- primátor mesta Kežmarok a Mgr. Gabriela Kantorková- riaditeľka kultúrneho a osvetového strediska mesta Kežmarok. Ocenení dostali aj vecné ceny a pripravený bol kultúrny program a občerstvenie. Vystavené diela poukazujú na rôzne aspekty chápania témy istôt a neistôt v živote mladého človeka v období dospievania. Objavujú sa námety súvisiace s rodinou - hlavne u detí, ale aj vážne námety  celospoločenského charakteru. Tohoročná súťaž mala naviac motto: Kto chce hýbať svetom, musí najprv pohnúť sám sebou. Všetkým účastníkom, výhercom a organizátorom patrí vďaka! Výstava potrvá do 29. marca 2017.

Mgr. Milada Kotorová

...fotky...

...fotky...

 

https://www.youtube.com/watch?v=4IyKU6rf2MY

 

https://ktv.kezmarok.sk/archiv/575-kezmarsky_magazin_c_567.htm