Moje (ne)istoty 2016 (školské kolo)

 

...fotky...

 

Školského kola sa zúčastnilo 17 prác v „kategórii výtvarné techniky“ a 2 práce v kategórii „fotografia“.

Porota zasadala dňa 12.02.2016 v zložení:

  • Mgr.art Jozef Česla,
  • Mgr. Alena Trembová,
  • Mgr. Stanislav Kovalčík,
  • Mgr. art. Katarína Tribulová.

Mená výhercov:

Kategória „výtvané techniky“:

                                                           1.miesto: Kristína Kapustová (III.A)

                                                           2.miesto: Kristína Zvalená (III.A)

                                                           3.miesto: Terézia Tomaľová (III.A)

Kategória „fotografia“:

                                                           1.a 2. miesto: Monika Ferenčáková (III.A)

 

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a výhercom blahoželáme!

 

Mgr.Milada Kotorová