Mikuláš v škole

 

Tento rok k nám na Strednú umeleckú školu opäť prišiel na návštevu Mikuláš. Spolu s ním prišli aj jeho pomocníci čerti, anjeli a dokonca aj škriatkovia.

Po škole rozdával dobrú náladu a sladké odmeny. Okrem návštev po triedach sa zastavil aj v riaditeľni, či zborovni pri našich pedagógoch, kde bola výborná atmosféra.

Žiacka školská rada a žiaci

...fotky...