Metodický poldeň

Dňa 23. a 24.1.2017 sa uskutočnil metodický poldeň za účasti učiteľov odborných výtvarných predmetov a pozvaného hosťa, fotografa Jozef Česla st.. Jednotliví učitelia hlavných odborných predmetov predstavili práce žiakov odborov propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn za 1. polrok šk. roku 2016/17. Cieľom stretnutia bolo sledovať smerovanie školy v súlade s najnovšími trendami a potrebami spoločnosti, skvalitniť prácu žiakov i učiteľov a zlepšiť vyučovací proces.

Ing. Denisa Mačáková

 

...fotky...