Medzinárodná logická súťaž Genius Logicus

Aj tento školský rok sa naši géniovia - študenti Strednej umeleckej školy - v jedno aprílové dopoludnie zúčastnili testovania svojich logických vedomostí účasťou na medzinárodnej logickej súťaži Genius Logicus. Celkovo sa zúčastnilo 20 našich študentov.

Naša škola sa už tradične zapája do súťaže s meraním času "B".

Súťažiaci dostali 10 úloh, na riešenie ktorých mali 70 minút. Náročnosť úloh bude bodovaná od 1 do 5 bodov.

Najlepší súťažiaci v každej kategórii získavajú medzinárodný certifikát (!) s uvedením miesta, na akom sa umiestnili v konkurencii 17-tich krajín (!), 24 najlepších získava finančné odmeny (!). Ostatní súťažiaci získavajú národný certifikát s vyznačením pásma, v ktorom sa umiestnili.

Predstavenie súťaže a zoznam zapojených krajín nájdete tu.

 

Fotky z ročníka 2013/2014: ...fotky...

 

Výsledky medzinárodnej logickej súťaže genius Logicus

V medzinárodnej logickej súťaži Genius Logicus – kategória 01 - starší študenti, sme dosiahli krásne umiestnenie:

8 strieborných a 7 bronzových certifikátov:

#

Priezvisko

Meno

Počet bodov/

(umiestnenie v národnom kole)/

(umiestnenie v medzinárodnom kole)

1

Biláková

Jozefína

12   (161.)  (363.)

2

Jendruščáková

Michaela

12   (161.)  (363.)

3

Oravcová

Timea

11   (184.)  (409.)

4

Pisarčíková

Jaroslava

10   (196.)  (444.)

5

Regešová

Lenka

10   (196.)  (444.)

6

Tomaľa

Matej

10   (196.)  (444.)

7

Voščeková

Jana

10   (196.)  (444.)

8

Vernarský

Matej

9    (217.)  (409.)

9

Badovská

Patrícia

7    (242.)  (578.)

10

Ferenčáková

Monika

7    (242.)  (578.)

11

Frindtová

Natália

7    (242.)  (578.)

12

Korženová

Kristína

7    (242.)  (578.)

13

Dupčáková

Dária

6    (281.)  (665.)

14

Bjelončíková

Iveta

5    (305.)  (728.)

15

Münnich

Matúš

5    (305.)  (728.)

 

V školskom kole sa teda umiestnili na prvom mieste Jozefína Biláková a Michaela Jendruščáková.

Gratulujeme!!!