Medzinárodná logická súťaž Genius Logicus

V utorok 01.apríla 2014 sa študenti Strednej umeleckej školy v dopoludňajších hodinách zúčastnili testovania svojich logických vedomostí účasťou na medzinárodnej logickej súťaži Genius Logicus. Celkovo sa zúčastnilo 20 našich študentov.

Naša škola sa už tradične zapája do súťaže s meraním času "B".

Súťažiaci dostali 10 úloh, na riešenie ktorých mali 60 minút. Náročnosť úloh bude bodovaná od 1 do 5 bodov.

Najlepší súťažiaci v každej kategórii získajú medzinárodný certifikát (!) s uvedením miesta, na akom sa umiestnili v konkurencii 17-tich krajín (!), 24 najlepších získa finančné odmeny (!). Ostatní súťažiaci získajú národný certifikát s vyznačením pásma, v ktorom sa umiestnili.

Predstavenie súťaže a zoznam zapojených krajín nájdete tu.

 

...fotky...