2013_03 Medzikultúrne hľadania v umení (Denis Pollák, 4.A)

 

 

Začiatkom marca 2013 sa uskutočnilo zasadanie komisie Medzinárodnej súťaže „Medzikultúrne hľadania v umení“ - Stop rasizmu, ktorú zorganizovala  Spoločnosť stredných umeleckých škôl v Lodži v Poľsku.

Po dlhých a búrlivých poradách členovia poroty došli do konsenzu a vyhlásili svoj verdikt na www.plastyklodz.pl

Medzi ocenenými je aj žiak IV. A našej školy, budúci maturant Denis Pollák, ktorý získal cenu riaditeľa ZPSP IM .T. Makowskiego v Lodži.

Blahoželáme!

 

Protokol o tomto ocenení si môžete pozrieť aj v *.pdf subore ...TU...