Maturitné skúšky - písomná časť

V takmer jarných dňoch 18.a 19.marca študenti štvrtých tried absolvovali prvú časť maturitnej skúšky a to písomnú formu, ktorej súčasťou bol test a následne slohová práca, v ktorej sa mohli žiaci rozhodnúť pre vypracovanie jednej z možných štyroch tém. V utorok pracovali na zadaniach zo slovenského jazyka a literatúry, no a v stredu sa snažili poradiť si s testami a slohovými prácami z anglického a nemeckého jazyka. Samotná práca prebiehala v pokojnej a nerušenej atmosfére, čo napomohlo k tomu, aby žiaci mohli podať čo najlepší výkon. V jednotlivých miestnostiach boli učitelia, ktorí vykonávali dozor počas práce študentov a zároveň im poskytli úvodné informácie, ako postupovať

pri vypisovaní potrebných údajov v zmysle platných zákonov o maturitnej skúške pre školský rok 2013/2014.

Veríme, že sa študenti svedomito pripravovali a ich skúšky dospelosti dopadli podľa očakávaní.

Mgr. Eva Sroková

...fotky...