Maturitné skúšky 2013

 

  

Týždeň od 20.-24.mája 2013 bol pre našich študentov 4.ročníkov veľmi dôležitý. V tomto čase sa na našej škole uskutočnili maturitné skúšky. Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa konalo v budove našej školy, potom sme sa presunuli do výstavnej siene Barónka, kde študenti obhajovali svoje maturitné práce. Po obhajobách študenti prezentovali a dokazovali svoje vedomosti a zručnosti pred maturitnou komisiou. Maturitný týždeň vyvrcholil odovzdávaním maturitných vysvedčení, ocenení za najlepšiu maturitnú prácu, poďakovaní a pochvál.

Veľmi pekne ďakujeme pani predsedníčke PaedDr. Tatiane Školníčkovej za pokojnú, príjemnú a tvorivú atmosféru počas maturitných skúšok. Naše poďakovanie patrí aj Akad.mal. Eve Končekovej, ktorá predsedala porote a mala náročnú úlohu vybrať najlepšiu maturitnú prácu.

Všetkým úspešným absolventom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v blízkej aj ďalekej budúcnosti.

 

 

...obhajoby a maturity...

...vyraďovanie absolventov...

 

Príspevok o slávnostnom vyraďovaní našich absolventov, ktorý sme strávili vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku nájdete na internetovej stránke Kežmarskej televízie (https://ktv.kezmarok.sk/) - v časti Kežmarský magazín č.370 pod názvom "Mladí umelci zmaturovali" - príspevok začína 6.minútou.

 

...celý príspevok si môžete pozrieť ...TU...