Málo či veľa?

 

Na základe demografického vývoja a Analýzy stavu školstva v Prešovskom samosprávnom kraji sa  v priebehu piatich  rokov znížil počet žiakov vo všetkých školách PSK,  nevynímajúc ani našu školu. V rokoch 2002 – 2010 bol v Prešovskom kraji zaznamenaný pokles o 6 665  žiakov. V okrese Kežmarok je  úbytok  žiakov najväčší, a to o 1 139 napriek nárastu rómskej populácie. Záver  analýzy: “Byť prognostikom o budúcnosti stredných škôl je ťažké. Je množstvo faktorov, ktoré sú dané a žiadny „sebalepší“ riaditeľ ich neovplyvní.“

 

Napriek zníženému počtu žiakov a rozpočtu školy cca  o 74 000 € sa naša Stredná umelecká škola zapísala ako jedna z najlepšie vybavených škôl v kežmarskom okrese. Vďaka projektom EÚ sme zriadili 2 nové počítačové učebne a fotoateliér vybavili modernými a výkonnými zariadeniami a fotografickými aparátmi. Triedy sme vybavili didaktickou technikou, boli zakúpené  dataprojektory, vizualizér,  2 interaktívne tabule, doplnili sme 40 ks notebookov pre učiteľov, vytvorili vlastné učebné texty a zorganizovali plenéry pre žiakov. Zriadili sme školskú knižnicu s hodnotnou literatúrou, vymenili 70% okien a vchodové dvere.

 

Škola vďaka projektovej činnosti získala 944 985 €, t.j. 28,5 mil. Sk  (projekt Vzdelávajme sa moderne, Po stopách Martina Kukučína, Konto Orange, Leonardo, ....)

V rámci prebiehajúceho projektu Moderna a tradícia získame  4 plne hradené plenéry pre žiakov, zriadime keramickú dielňu, ďalšie vybavenie do fotoateliéru a stolárskej dielne....cca 412 000 €.

 

Máme modernú školu, sme aktívne zapojení do svetom uznávaných aktivít – kniežacia hrobka, projekty s poľskou mládežou, mliečny program, recyklohry, Zelená škola, Aktívne starnutie (realizácia 7/2014), Erazmus + (žiaci pôjdu na odbornú stáž na Cyprus 6/2015), Leonardo (odborná stáž pre žiakov v Španielsku 6/2014), spolupracujeme s Múzeom v Červenom Kláštore, s Kežmarským hradom, Podtatranským múzeom, Podtatranským osvetovým strediskom a s mnohými zamestnávateľmi, u ktorých naši žiaci vykonávajú súvislú odbornú prax.

 

Súčasťou modernej školy sú kvalitní učitelia – odborníci, zodpovední, motivujúci a žiaci, ktorí sa chcú učiť, a ktorí chcú získať čo najviac poznatkov. A o to nám teraz ide. Kvalita školy závisí od každého z nás.

 

 

 

 

                                                                       Ing. Marta Perignáthová

   riaditeľka školy