2010_04 "Ľudia proti rasizmu" (prednáška)

2010_04   "Ľudia proti rasizmu" (prednáška)

...

"Ľudia proti rasizmu" (prednáška)