Listovanie v knihe Kežmarok

Pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku sa v Mestskej knižnici uskutočnilo podujatie Listovanie v knihe Kežmarok. Žiaci I.A triedy sa pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Kovalčíkovej zúčastnili v piatok 22.03.2019 tejto edukatívnej akcie. Pracovníčka knižnice  nás sprevádzala v čase, keď sme spoločne listovali novou publikáciou o meste Kežmarok a komentovali sme si fotografie významných pamiatok, listín a osobností. Žiaci sa dozvedeli nové poznatky a odišli obohatení o nové skúsenosti.

                                                               Mgr. Miroslava Kovalčíková