Kultúrny program na nádvorí Kežmarského hradu

V rámci  tretej adventnej nedele (16. 12. 2012) sa naša škola zapojila do kultúrneho programu na nádvorí Kežmarského hradu. Žiaci pod vedením Mgr. Petra Paľondera uviedli divadelné predstavenie pod názvom Vianočná pripomienka.

Za úprimný potlesk pekne ďakujeme.