KOŽaZ

28.06.2018 12:13

...fotogaléria...

 

Kurz na ochranu života a zdravia

 

V dňoch od 25.6.2018 do 27.6.2018 absolvovali žiaci III.A a III.B triedy Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽaZ).

Nosnou časťou tohto kurzu bola zdravotná príprava žiakov, počas ktorej si zopakovali, kedy a ako vykonať manuálnu kardiopulmonárnu resuscitáciu pri záchrane človeka v stave bezvedomia. Ďalej sa naučili používať automatické resuscitačné zariadenie, ktorého vhodné použitie signifikantne zvyšuje pravdepodobnosť návratu človeka do stavu vedomia. Správne prevedenie obväzových a stabilizačných techník pri zlomeninách, otvorených ranách a krvácaniach tvorili tretiu časť zdravotnej prípravy. Celá zdravotná príprava prebiehala pod odborným vedením profesionálneho záchranára p. Jána Zoričáka.

V ďalších fázach KOŽaZ-u sa žiaci venovali pohybu a pobytu v prírode, športovým hrám, súťažiam, pomáhali pri varení gulášu a pripravovali si vlastné jedlá v prírodných podmienkach.

                                                                                                       

Mgr. Marián Lojek