Koniec školského roka

...fotogaléria...

 

Dňa 29. júna 2018 sa skončil školský rok 2017/18. Pani riaditeľka sa prihovorila všetkým žiakom školy a ich pedagógom.
Boli sme všetci oboznámení s akciami školy počas šk. roka, s úspechmi školy vďaka šikovným žiakom a s plánmi do budúceho šk. roku.

Následne boli odmenení žiaci, ktorí počas šk.roka dosahovali výborný prospech a mali vzorné správanie a tí, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Všetkým ešte raz gratulujeme!

Pani riaditeľka zaželala všetkým pekné prázdniny. Triedni učitelia rozdali žiakom vysvedčenia. A potom sme sa konečne všetci rozišli a išli si užívať zaslúžené voľno a napĺňať ho zážitkami....