Koniec fašiangov na SUŠ

 

 

...fotky...

 

Karneval 2016

Dňa 9.2.2016 sa uskutočnil karneval. Naši žiaci využili posledný fašiangový deň na zábavu a učenie v maskách. Už tradične žiak, ktorý si priniesol masku nebol skúšaný. Do karnevalu sa zapojilo aj zopár odvážnych učiteľov. Po škole chodilo mnoho masiek znázorňujúcich rôzne strašidlá, zvieratá a postavy. Aj keď nie vo veľkom počte sa zúčastnili žiaci na poobedňajšej tancovačke, ktorú im zabezpečili štvrtáci.

Ing. Anna Dominiková

 

 

Karneval na SUŠ bol aj napriek faktu, že viacero žiakov staršieho ročníku sa nezapojilo, veľmi podarený. Celý deň sme sa učili v maskách s menším uvoľnením školských povinností. Potešil aj fakt, že svoje detské „ ja“  dokázali vypustiť pani učiteľka Dominiková s kvalitným kostýmom piráta a pani učiteľka Svitanová s originálnym kostýmom stonožky.

O 14:50 sa začala tanečná zábava. Hoci nedorazilo  veľa  ľudí, ale ani to nám nezabránilo užiť si dobrú  zábavu.

 Tomáš Labovský, 1.B