"Klauzúry" - komisionálne skúšky

  ...fotky...

 

V dňoch 18.-24. januára 2013 absolvovali žiaci všetkých ročníkov komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu za I. polrok šk.r. 2012/ 2013. Trojčlenná komisia v 20 skupinách posudzovala kvalitu a ústnu obhajobu prác v predmetoch výtvarná príprava, základy výtvarného vyjadrovania, odborná prax, navrhovanie a fotografický dizajn. Pre žiakov bolo dôležite, že obhajoba rozhodla o polročnej známke z daného predmetu.