Klauzúrne práce

 

 

V týždni od 10.6. do 14.6.2013 študenti 2. a 3. ročníkov tvorili a neskôr prezentovali a obhajovali svoje výtvarné práce zo svojho hlavného odborného predmetu.

Práce boli vypracované na rôznych úrovniach, niektorí študenti výsledkom pozitívne prekvapili.

Výsledné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii ...TU....

 

 

 

Vyhodnotenie

V dňoch 28.mája a 21.júna 2013 sa uskutočnil výber najlepších záverečných prác, ktoré vytvorili žiaci I., II. a III. ročníkov počas komisionálnej skúšky z hlavného odborného predmetu za II. polrok šk.r. 2012/ 2013. Kvalitu predložených prác posudzovala trojčlenná komisia v zložení: akad. mal. Eva Končeková, Mgr. art. Kamil Kozub a Mgr. art. Jozef Česla.

Komisia celkovo hodnotila výtvarnú i technickú úroveň klauzúrnych prác veľmi pozitívne a vybrala z každej triedy, skupiny a odboru najlepšie zrealizovanú prácu. Výhercom srdečne gratulujeme.

 

 

Odmeny za najlepšiu klauzúrnu prácu

P.č.

Meno a priezvisko žiaka

Trieda

1.

Karkuszová Mária

I.A PV

2.

Bjelončíková Iveta

I.A PV

3.

Okresová Romana

I.B FD

4.

Tomaškovičová Patrícia

I.B FD

5.

Zavacká Ladislava

I.B K RD

6.

Tomaľa Matej

I.B K RD

7.

Biláková Jozefína

II.A PV

8.

Hajkovský Patrik

II.A PV

9.

Blaščáková Alexandra

II.A PV

10.

Dudlák Dušan

II.B KRP

11.

Hudáčeková Zuzana

II.B FD

12.

Tomalová Katarína

II.B SKT

13.

Bonk Ján

III.A PV

14.

Neupauerová Lenka

III.A PV

15.

Kocureková Martina

III.A SKT

16.

Vernarský Matej

III.B GTM

17.

Spišáková Erika

III.B FD

18.

Peky Tomáš

III.B KRP