Klauzúrne práce za 1.polrok šk.roku 2013/2014

Najlepšie klauzúrne práce jednotlivých odborov:

...galéria najlepších klauzúrnych prác...

 
1.B  /odbor FD - 2.skup. - predmet VPR - pedagóg: Mgr. M.Majerčák/

Maľáková Z. - triptych - Leto 

 

 Maľákova Z. triptych - Zima      
       

 

Zoričáková K. - Reprodukcia diela M. Benka - Hory a ľudia

 

 

2.A  /odbor PV - 2.skup. - predmet VPR- pedagóg: Mgr. M.Kotorová/

Jaroslava Pisarčíková - Dážď

 

Laura Kočanová - Lezecká stena

 

 

2.A  /odbor PV - 1.skup. - predmet VPR - pedagóg: Mgr. Z.Girgášová/

Iveta Bjelončíková - reprodukcia

 

 

Patrícia Badovská- reprodukcia

 

 

Tímea Oravcová- reprodukcia

 

 

Veronika Belayová- reprodukcia

 

 
 
2.B  /odbor KRD - predmet OPR- pedagóg: Mgr. M.Majerčák/

Ladislava Zavacká - Detská skladacia hračka - Sova

 

Matej Tomaľa - Gazdovský dvor

 

 

2.B  /odbor FD - 1.skup. - predmet ZVV- pedagóg: Mgr. A.Trembová/

M. Kulomberová - Novotvary

 

M. Kulomberová - Detail celku

 

 

 

2.B  /odbor FD - 2.skup. - predmet ZVV- pedagóg: Mgr. E.Sroková/

B. Šoltýs - Kompozícia

 

L. Rabjanská - Kompozícia

 

 

3.A  /odbor PV - 2.skup. - predmet NAV- pedagóg: Mgr. A.Trembová/

P. Pružinská - Pohľadnice

 

P. Pružinská - Anjel vianoc

 

 

P. Pružinská - Leporelo

 

3.B  /odbor SKT - predmet NAV - pedagóg: PaedDr.J.Serbinčíková/

Katarína Petrenková - vankúš

 

Katarína Tomalová - vankúš

 

Lenka Funketová - vankúš

 

4.A  /odbor PV - 2.skup. - predmet NAV - pedagóg: Mgr. M.Kotorová/

Lucia Schönová - Autorská kniha

 

 


Ivana Tóthová - Autorská kniha

 

 
4.A  /odbor SKT - predmet NAV - pedagóg: PaedDr.J.Serbinčíková/

Martina Kocureková - návrh kostýmu 

 

 

 

Martina Kocureková - Storyboard

 

 

Nikola Mikleová- návrh kostýmu

 

 

 

 

4.B  /odbor FD - predmet FOD - pedagóg: Mgr. art.K.Tribulová/

Gabriel Zemko - Kalendár

 

Jozef Skokan - Kalendár