Kežmarské noviny píšu o ocenení pre najlepšiu maturitnú prácu

V najnovších Kežmarských novinách číslo 06/2016 sa na strane 18 dočítate o odovzdávaní ceny za najlepšiu maturitnú prácu.

 

Link na KK noviny je nasledovný:

https://www.kezmarok.sk/subory/noviny_clanky/2016_06_29/noviny_kezmarok_c_6_jul_definitiva.pdf

 

https://www.kezmarok.sk/obcan/clanky/noviny_kezmarok_archiv-145.htm

 

Scan článku: