2018_03 Kežmarské noviny č.3 píšu o našej úspešnej spolupráci s firmou Tatrasvit

  • marcové Kežmarské noviny č.3 zverejnili na strane 17 článok pod názvom: "Prepájanie teórie a praxe v slovenskom aj európskom zmysle" , kde informovali o našej úspešnej spolupráci s firmou Tatrasvit  (článok vo formáte jpeg)