Kaštieľ Strážky

Dňa 13.3.2019 sme sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka zúčastnili na exkurzii v kaštieli v Strážkach. Druháci a tretiaci boli na premietaní filmu o mladej fínskej aktivistke Riikke, ktorá chce uchrániť národný park v Laponsku, ktorý je začlenený do chránených lokalít Natura 2000, kde chce jedna z najväčších medzinárodných ťažobných spoločností prejaviť záujem o ťažbu kovov. V druhej časti nám sprievodca priblížil život a priestory, v ktorých žila barónka Margita Cobelová celý svoj pohnutý život, od Rakúsko-Uhorskej monarchie, cez prvú ČSR, vojnový Slovenský štát až komunistickú diktatúru. Podarilo sa jej uchrániť kaštieľ a obrazy svojho strýka Ladislava Mednyánskeho. Na záver sme si vypočuli výpoveď obyvateľky Strážok, ktorá mala s pani barónkou osobné skúsenosti. Odchádzali sme plní dojmov a zážitkov a obohatení o historické fakty.

Klára Jurská, II.A

 

...fotogaléria...