Kampaň „Červené stužky“

Aj tohto roku sme sa zapojili už do X. ročníka kampane „Červené stužky“, ktorú  organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Ide o propagáciu Svetového dňa boja proti AIDS.

Keďže sme sa prihlásili aj do výtvarnej súťaže pre stredné školy v tvorbe pohľadníc s touto tematikou, vytvorili sme perokresby, vybrali najlepšie z nich a poslali.

Týždeň pred 1. decembrom sme každému, kto prišiel do školy, pripli červenú stužku, ktorú sme mali nosiť až do vyvrcholenia kampane a to do 1. decembra. Z časových dôvodov sme však prednášku o AIDS presunuli na iný termín, ale stihli sme okrem prezentácie pozrieť aj film „Príbehy anjelov“.

V rámci kampane sme ešte rozoberali problematiku obchodovania s ľuďmi- pozreli sme si film „800 800 818“. Tieto témy by mali rezonovať u každého mladého človeka a pripomínať mu nebezpečenstvá, ktoré na neho neustále číhajú.

 

Mgr. Alena Trembová