Individuálne triedne rodičovské združenie

Pozvánka pre rodičov

 

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

 

srdečne pozývajú rodičov našich žiakov

na individuálne triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 16. januára 2014

od 13.30 – 15.30 hod. v budove školy.

 

Triedni učitelia a jednotliví vyučujúci Vám budú k dispozícii v zborovni školy a podajú Vám informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vášho syna/dcéry pred ukončením 1. polroku.

 

            Emil Hoffmann,   Ing. Marta Perignáthová

              predseda RR        riaditeľka školy