Hviezdoslavov Kubín 2013

Dňa 13.februára 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Súťaže sa zúčastnili piati študenti, a to:

  • Patrícia Badovská a Timea Oravcová z I.A triedy,
  • Jana Lušňáková z III.A triedy
  • a maturitné ročníky reprezentovala dvojica Anna Mária Hulínová a Igor Hanečák zo IV.A triedy.

V prednese bola zastúpená poézia aj próza, súťažné texty mali výbornú úroveň, čo sa týka samotného prednesu aj invenčnosti ich výberu a podania.

O umiestnení rozhodla porota v zložení : Mgr. Sroková Eva a PaedDr. Peter Paľonder, a to takto:        

        1. miesto : Jana Lušňáková z III.A triedy a Patrícia Badovská z I.A triedy

        2. miesto : Anna Mária Hulínová zo IV.A triedy

        3. miesto : Timea Oravcová z I.A triedy

Tri žiačky budú reprezentovať školu aj v súťaži Vansovej Lomnička, ktorá sa uskutoční v kežmarskom kultúrnom stredisku 26.februára tohto roku o 14.30 hodine.

Želáme im veľa úspechov.

 

...fotky...

 

 

 

 

Mgr. Eva Sroková