Genius logicus

Dňa 19.4.2017 sa zúčastnilo 19 žiakov 1. a 2. ročníka súťaže Genius logicus. Najlepšie sa umiestnila Karina Molitorisová z I.B, ktorá skončila v rámci Slovenska na 6.mieste a na 10.mieste v medzinárodnom umiestnení. Za ňou sa umiestnila Mária Batoryová z I.A, na 17.mieste v rámci Slovenska a na 39.mieste v rámci medzinárodného umiestnenia. Blahoželáme!

Ing. Denisa Mačáková