Fotoateliér v Spišskej Novej Vsi

Dňa 19.10.2016 sme mali možnosť - všetci žiaci druhého a tretieho ročníka ísť do Spišskej Novej Vsi - navštívili Galériu umelcov Spiša, kde sa konal fotoateliér s prezentáciou štyroch vysokých škôl. Šlo o školy, kde je možnosť štúdia odboru fotografia. Tri vysoké školy boli zo Slovenska a jedna z Krakova. Prezentácie viedli vyučujúci z týchto škôl. Po skončení sme si pozreli výstavu fotografa Joela Meyerovitza, ktorý vystavoval fotografie z nešťastia 11.septembra 2001 - pád dvojičiek v New Yorku.

Podujatie zaujalo a mnohí spolužiaci sa osobne kontaktovali s vyučujúcimi z vysokých škôl. 

 

Samuel Turan a Richard Lach, 3.A

Fotografie - Patrik Chiminec

Fotografie a text upravila Mgr. Milada Kotorová

 

...fotky...