Festival študentského remesla

Aj záver tohto školského roka sprevádzal Festival študentského remesla v areáli Kežmarského hradu a jeho okolia. Našu školu na ňom reprezentovali žiaci prvého a druhého ročníka zo všetkých študijných odborov, zúčastnili sa súťaže vo vyrezávaní lyžíc, predviedli zhotovovanie lukov, kresbu i maľbu. A naši fotografi zachytili pár záberov z celého podujatia.

Mgr. Zlatica Svitanová

...fotky...