Exkurzia Viedeň - Bratislava

Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 27.-28.2.2019.

Zúčastnili sa jej žiaci III.A a III.B triedy s učiteľmi M. Kavaschovou a A. Dominikovou.

 

Prvý deň exkurzie – Viedeň

V skorých ranných hodinách sme cestovali z Popradu do Viedne. O pol jednej sme boli na Südtiroler Platz, odkiaľ sme sa presunuli k Belvederu, zámku Eugena Savojského. Obdivovali sme záhrady zámku a nasledovala prehliadka Belvederu, múzea umenia.

Od 14.00 do 16.30 sme sa so žiakmi zúčastnili finančného workshopu FLIP, kde žiaci prostredníctvom interaktívneho programu, získali nové informácie týkajúce sa financií a osvojili si terminológiu z finančnej oblasti, s ktorou sa stretávajú v bežnom živote.

Po tejto aktivite sme sa presunuli do centra Viedne, zvonku a zvnútra sme obdivovali Stephansdom, vystúpili sme na vežu dómu.

18.25  odchádzal autobus smer Bratislava, kde sme mali ubytovanie.

 

Druhý deň exkurzie – Bratislava

V ranných hodinách sme sa presunuli k vodnému dielu Čunovo, v susedstve ktorého sa nachádza múzeum moderného umenia, Danubiana.

Po návrate do centra sme si pozreli historickú časť mesta a o štvrtej sme sa presunuli na vlakovú stanicu. Späť do Popradu sme prišli o desiatej večer s hodinovým meškaním rýchlika.

 

Plánovanú obsahovú náplň týchto dvoch dní sme splnili, žiaci sa zúčastnili všetkých aktivít.

Hlavným prínosom pre žiakov bolo osvojenie si vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti nenáročnou a zábavnou formou, ďalej spoznávanie historických pamiatok hlavného mesta Rakúska a načerpanie inšpirácie v múzeu moderného umenia v Bratislave.

Exkurzia prebehla bez výchovných či vzdelávacích problémov, žiaci boli disciplinovaní a plnili pokyny vyučujúcich.

 

                                         Vedúce exkurzie Mgr. M. Kavaschová a Ing. A. Dominiková

 

 

...fotogaléria...