Exkurzia v reštaurátorských ateliéroch v Levoči

 

Dňa 17.10.2013 sme sa zúčastnili exkurzie v Reštaurátorských ateliéroch v Levoči so žiakmi II.B, III.B, IV.B, odboru Konzervovanie a reštaurovanie dreva. Žiaci mohli na vlastné oči vidieť postup pri reštaurovaní a zlatení najvyššieho oltára v strednej Európe z kostola sv. Jakuba v Levoči.

Popri tejto exkurzií sme navštívili aj iné pamätihodnosti mesta Levoča, a to múzeum majstra Pavla a radnicu.

Veríme, že získané poznatky žiaci využijú v ďalšom štúdiu a živote.