Exkurzia v Poprade

Dňa 25. 9. 2018 sme sa my, žiaci II.A, III.A a IV.A mali možnosť zúčastniť niekoľkých výstav v Poprade. Hlavným naším cieľom bolo zoznámiť sa s grafickými dielami cyklu Caprichos od svetového španielskeho umelca 18. storočia – Francisca Goyu. Pozreli sme si aj kratší umelecký dokument o živote uhorského maliara Ladislava Medňanského. V areáli Tatranskej galérie sme ďalej videli diela výtvarníkov – krajinárov Daniely a Michala Helienek, či veľkolepú výstavu s názvom Party v 21. storočí, kde sme obdivovali zaujímavé spojenie tradície a súčasnosti. Na záver sme sa presunuli do Spišskej Soboty, aby sme navštívili výstavu nástenných objektov z drôtu, ktorú nám zhodnotili naše pani učiteľky – Mgr. Milada Kotorová, Mgr. Zuzana Girgášová, Mgr. Lena Hončárová a Ing. Anna Dominiková. Celú exkurziu sprevádzala družná beseda a dobrá nálada.

Alena Hagovská, IV.A

 

 

Pri tejto príležitosti napísala Mgr. Lena Hončárová túto báseň:

 
Hommage à Mednyánszky
 
Pod vrstvou patiny
súkromné myšlienky 
a popraskané kúsky tajných citov...
 
Po rokoch derú sa na povrch 
- p r e v z á c n e -
ako kov čistej platiny
z územia holých faktov 
a zabudnutých mýtov
 
Tá snová krajina spieva 
na obrazoch 
iba tichým 
nežným hlasom 
- tým
čo neprehluší pokoru v duši...
 
Ja vidieť túto krásu 
koľkokrát nechcela som!
 
A lásku 
- najväčšiu hodnotu
vo všetkých významoch 
dodnes (v malosti človeka)
len tak nejak tuším...
 
Ten plný život farieb 
nebol predsa márny
a dobre je aj teraz 
počuť jeho slová
Ten ľudský príbeh ožíva
- v príbehoch iných 
opäť a znova
a je ako mäkká hlina
poddajný a tvárny

 

L.H. 25.9.2018