Exkurzia v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Ako správni študenti odboru fotografický dizajn (I. B, II. B) a pedagógovia (Mgr. E. Sroková, Mgr. S. Kovalčík a Mgr. M. Kovalčíková) zo Strednej umeleckej školy  v Kežmarku sme sa 1.6. 2018 vybrali do  neďalekého mesta Spišská Belá prezrieť si expozíciu Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala. Beliansky rodák, profesor matematiky na Univerzite vo Viedni, šermiar, vynálezca a zlepšovateľ sa pričinil o výpočet prvého trojčlánkového objektívu so svetelnosťou 1:3,5, ktorý sa stal najpoužívanejším portrétnym objektívom na svete až do roku 1889. Expozícia v múzeu je rozdelená na niekoľko častí a postupne sme si vypočuli informácie zo života,  o rodinných pomeroch a štúdiu J. M. Petzvala. Jeho kariéra sa začala úspešným vyriešením protipovodňových opatrení pre mesto Budapešť.

Na poschodí sme postupne prešli vývojom fotografickej techniky a fotografie ako takej. Vo vitrínach je nainštalovaná foto- technika podľa vývoja od prvých prístrojov až k najmodernejším verziám. Zážitok umocňujú pôsobivé koláže od známych fotografov. Poslednou zastávkou expozície je dokumentárny film o J. M. Petzvalovi, ktorý poetickým, ale zrozumiteľným spôsobom sprostredkoval dôležité fakty z jeho života.

 

                                                                                              Mgr. Miroslava Kovalčíková