Exkurzia - múzeum J.M.Petzvala

Študentky 1.ročníka odboru fotografický dizajn (FD) sa 9.11.2011 zúčastnili exkurzie v múzeu Jozefa Maximilána Petzvala v Spišskej Belej. Tato exkurzia úzko súvisí s predmetmi - Teória a vývoj fotografie a technológia.

Múzeum je venované Prof. Dr. Ing. Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, ktorý sa preslávil ako matematik, fyzik, vynálezca, zakladateľ modernej optiky a fotografie. Narodil sa v Spišskej Belej. Patri medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti 19. storočia. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portretného a krajinárskeho objektívu. Objavil zákony, ktorými sa optika riadi dodnes.

Expozícia múzea študentkám SUŠ chronologicky sprístupňuje ukážky prístrojov a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky. Sú tu ukážky dnešných teleobjektívov, širokouhlých objektívov a objektívov pre leteckú fotografiu. Ďalej je tu moderna optika pre rozličné premietacie prístroje a fotokomory. 

Dočasnou súčasťou expozície je i výstava - Prvý ročník Plenéra fotografov - Petzvalová fotografia 2011, kde vystavujú i študenti SUŠ KK.                                                                            

Spracovala: Mgr. Nikola Podolinská

 

...fotky...