Exkurzia Levoča

23.02.2018 13:34

..... fotogaléria .....

 

Dňa 21.2.2018 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru fotografický dizajn vydali do Levoče, kde si mohli vychutnať unikátnu výstavu fotografií Petra Župníka- Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Peter Župník (1961, Levoča) študoval fotografiu na pražskej FAMU. Bol jedným z najdôležitejších predstaviteľov tzv. slovenskej vlny – zoskupenia slovenských fotografov študujúcich v osemdesiatych rokoch u prof. Jana Šmoka. Pôsobí ako voľný fotograf v Česku, na Slovensku a hlavne v Paríži, kde od roku 1995 žije. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach svetových galérií a inštitúcií v Paríži, Lausanne, Houstone, Bostone, Prahe, Brne, Bratislave.
 Výstava - Pohľad. Oltár Majstra Pavla je charakterizovaná  nevšedným pohľadom fotografa na jedno z najznámejších diel Majstra Pavla. Na fotografiách boli vyobrazené detailné zábery Madony, apoštolov z Poslednej večere a ornamentálne fragmenty. Po výstave sa žiaci presunuli do gotickej sakrálnej stavby - baziliky sv. Jakuba, kde spolu so sprievodcom absolvovali informáciami nabitú prehliadku, obsahujúcu mnoho historických zaujímavostí, počnúc informáciami o oltároch sv. Alžbety, sv. Mikuláša, sv. Kataríny Alexandrijskej až po nástenné maľby, vitrážové okná.

Mgr. Peter Cintula